Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne zajmują się inwestowaniem pieniędzy swoich klientów. Inwestowanie wymaga wiedzy, którą nie każdy posiada. Dla wielu osób usługi funduszy inwestycyjnych to dobry sposób na pomnożenie swoich pieniędzy. Dobre dbanie o swoje finanse opiera się na oszczędzaniu i inwestowaniu.

Dzięki funduszom inwestycyjnym wiele osób może zacząć inwestować. Wśród funduszy można wyróżnić fundusze inwestujące pieniądze w akcje, w obligacje i fundusze dywersyfikujące sposoby inwestowania (fundusze zrównoważone). Inwestowanie w fundusze akcji jest najbardziej ryzykowne, ale umożliwia największy zysk.

Fundusze inwestujące i w akcje, i w obligacje ograniczają trochę to ryzyko. Jednak tam, gdzie mniejsze ryzyko, tam i mniejszy zysk. Zasada ta ma zastosowanie także w funduszach zrównoważonych. Najmniejsze ryzyko, ale i najmniejszy zysk oferują fundusze obligacji. Wybór funduszu będzie zależał od poziomu akceptowanego ryzyka i oczekiwanego zysku.