Kredyty dla przedsiębiorców

Banki coraz częściej oferują preferencyjne kredyty, także dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Kierowane są one przede wszystkim do tych osób, które mają odpowiednie gwarancje dotyczące środków finansowych, które mają być przez nie przeznaczone na otworzenie firmy. Osoby, które skorzystały z jakiś grantów, bądź innych programów pomocowych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości dostają na ten cel określone środki od państwa, bądź instytucji unijnych. W ten sposób muszą one spełniać określone kryteria, które umożliwiły im przejście przez odpowiednie, konieczne do wypełnienia zasady danego programu.

Dodatkowo takie sumy pieniędzy są gwarantowane przez instytucje rządowe. Spełnienie, zaś zasad danego programu pomocowego wiąże się z przedstawieniem określonego planu realizacji danego przedsięwzięcia, także dodatkowo jest sprawdzane przez specjalistów. Banki wobec tego mają pewność, że dana działalność musi być otworzona, a dodatkowo działać na rynku przez określony czas. W ten sposób banki mogą zmniejszać ryzyko związane z nieudaną inwestycją.

Dodatkowo kredyt łatwiej jest uzyskać, gdyż do założenia działalności gospodarczej w ten sposób został już stworzony biznes plan spełniający określone kryteria. Bank ma, więc rzetelne podstawy do udzielenia w takiej sytuacji kredytu najczęściej do części sumy otrzymanych dotacji.